telinfo@anita-vranov.cz

poziceBenátky 244, Vranov nad Dyjí

Penzion Anita Vranov nad Dyjí

V okolí Vranovské přehrady a Vranova nad Dyjí jsou velmi dobré podmínky pro cykloturistiku jak na horských, tak i silničních kolech.

Vranovem nad Dyjí prochází také jihomoravská část mezinárodní cyklotrasy Greenways Praha - Vídeň. Greenways Praha - Wien spojuje dvě hlavní města střední Evropy sítí cyklistických stezek.

Zelená stezka, cyklotrasa č.48 na Vranovsku vede od Vratěnína podél hranice s Rakouskem, často jen pár desítek metrů od bývalé železné opony. Na cestě můžete vidět betonové pevnostní opevnění - bunkry, které jsou pozůstatky Maginotovy linie, která měla chránit Československo před fašistickými vojsky.

Přes vesnice Uherčice, Stálky a Šafov se dostanete na hranici národního parku Podyjí a před klesáním do Vranova nad Dyjí se před Vámi objeví překrásný barokní zámek Vranov nad Dyjí. Od Vranovské přehrady přes Vranov nad Dyjí se dále dostanete stále po trase č.48 do vesnice Lesná. Za ní sklesáte do do údolí řeky Dyje, do unikátní scenérie národního parku Podyjí. Řeka Dyje zde vyhloubila kaňon ve skalnatém údolí a vytváří nádherné meandry.

Tato část zelené cyklostezky je dosti náročná, protože prochází kopcovitým terénem a vede často po nezpevněných cestách vhodných pro horská nebo treková kola v dobrém stavu.

 

Cyklostezka Vranov nad Dyjí – Čížov

Spojením Vranova nad Dyjí s Čížovem (přes Zadní Hamry a kopec Větrník) je umožněno zejména prázdninovým rekreantům ubytovaným ve Vranově, aby se co nejrychleji na kole dostali do srdce národního parku, aniž by riskovali nepříjemnou cestu vranovskými serpentinami s poměrně hustým automobilovým provozem. Druhé dosavadní spojení Vranova nad Dyjí s Čížovem, tzn. přes hráz Vranovské přehrady, Švýcarským údolím do Lesné a přes kopec Větrník je přece jen delší a může sloužit například pro zpáteční cestu.

Vedle důvěrně známého turistického značení jsou na území NP Podyjí namalovány Klubem českých turistů značky cyklotras, které na rozdíl od značek pro pěší turisty mají krajní pruhy nikoliv bílé, ale žlutohnědé, a jsou o poznání větší. Na některých širokých a frekventovaných cestách (např. Čížov – Hardegg, Lukov – Nový Hrádek nebo cesta přes vinici Šobes) existuje souběh pěší a cykloturistické stezky, většinou je však pěší a cyklistický provoz oddělen. Na pěších stezkách, kde je provoz jízdních kol vyloženě nežádoucí (1.a 2.zóna národního parku) je ještě umístěna zmenšená zákazová značka o vjezdu kol.

Stezku nelze zdaleka doporučit všem cyklistům, je vhodná výhradně pro fyzicky zdatné cyklisty na dobře seřízených horských kolech. Na necelých 2 km od řeky Dyje až na Větrník totiž cyklostezka překonává převýšení téměř 200 metrů. Povrch cesty není asfaltový, takže po deštích, nebo při tání sněhu kopec nevyjedou (příp. neubrzdí) ani ti nejzdatnější cyklisté.

 

Cyklostezka Vranov nad Dyjí - Hardegg

Obtížnost trasy: mimořádné převýšení

Tři možnosti tras:

 1. po cyklostezce č. 48 přes hráz Vranovské přehrady a přes Lesnou
 2. po hlavní silnici přes Lesnou a Horní Břečkov (hustý silniční provoz)
 3. po cyklotrase č. 5122 přes Zadní Hamry (nejprudší stoupání v oblasti Ledových slují). Jinak tato cesta patří k nejhezčím a nejkratším – 14 km - kolem řeky Dyje asi 2 km (nikde jinde tato možnost již v národním parku není).

Vranov nad Dyjí – Hardegg na kole, to je výlet na celý den.

Cykloturistům doporučujeme navštívit Hardeggskou vyhlídku ještě před hraničním přechodem pro pěší a cyklisty, zříceninu Nový Hrádek a v Čížově budovu střediska Národního parku Podyjí s expozicemi a informacemi o národním parku.

 

Cyklistický Okruh Vranovskem:

Vranov nad Dyjí  – Nový Petřín- Šatov-Podhradí n.D. – Uherčice-Korolupy-Svobodův mlýn-Zblovice – Bítov- Lančov- Vranov nad Dyjí

Délka trasy: 53 km

Z Vranova nad Dyjí vyjíždíme po cykloturistické trase č. 48 směrem na Podhradí nad Dyjí, odbočíme vlevo a okolo čerpací stanice stoupáme do prudkého kopce okolo vranovského zámku. Na křižovatce pokračujeme rovně do Šafova. Odtud jedeme přes Starý Petřín do Podhradí nad Dyjí (možnost koupání) se zříceninou hradu Frejštejn. Po silnici proti toku Dyje, později prudkým stoupáním okolo dvora Mitrov dojedeme do Uherčic. Z Uherčic pokračujeme směrem na Lubnici, ale na první křižovatce odbočíme vpravo na Korolupy a přes Oslnovice a Vysočany směrem na Dešov. Sjiždíme z konce do údolí Želetavky k Svobodovu mlýnu a záhy odbočíme vpravo na Zblovice a na křižovatce se dáme vpravo k hradu Bítov. Stejnou cestou se vracíme zpět na křižovatku, projedeme Bítov a sjíždíme k Vranovské přehradě. Za mostem odbočíme v ostrém úhlu vlevo a stoupáme k zřícenině hradu Cornštejn. Odtud dále lesní asfaltovou silničkou do Lančova, kde odbočíme vlevo a pokračujeme až do Vranova.

Druhá, rakouská varianta trasy (celkem 64 km) je z Uherčic do Vratěnína přes hraniční přechod Unterthűrnau do Drossendorfu, přes Langau do Riegersburgu, dále přes Felling, Hardegg, Čížov do Vranova nad Dyjí

 

Vranov nad Dyjí  – Riegersburg – Hardegg – Vranov nad Dyjí

Délka trasy: 35 km

Z Vranova n.D. po cyklostezce č. 48 k rozcestníku U rozhledny, poté po silnici na Šafov, přes hraniční přechod směr Langau, po cca 1 km od hranic odbočit doleva a po zelené cyklostezce (Trasa rybníků a tůní) k Riegersburgu, zde navázat na modrou cyklostezku (Sáby, mýty a pověsti) a přes Felling do Hardeggu, opět přes hraniční přechod do Čížova (po cestě možnost jet na Hardeggskou vyhlídku), z Čížova přes Větrník po cyklotrase č. 48 k silnici a odtud po žluté cyklostezce (Trasa šesti měst) do Vranova nad Dyjí.

 

Vranov nad Dyjí  – Nový Hrádek – Vranov nad Dyjí

Délka trasy: 31 km

Z Vranov nad Dyjí po žluté cyklostezce (Trasa šesti měst) do Lesné, odtud po stejné cyklostezce do Horního Břečkova a Lukova, zde navázat na zelenou cyklostezku (Národním parkem Podyjí), k rozcestníku Příčky, odtud po cyklotrase č. 5002 na Nový Hrádek, opět stejnou stezkou zpět k rozcestníku Příčky, po zelené stezce do Čížova (možnost jet na Hardeggskou vyhlídku, prohlídka Návštěvnického střediska NP Podyjí v Čížově) a odtud po cyklotrase č. 48 přes Větrník k silnici, odtud po žluté cyklostezce zpět do Vranova nad Dyjí.

 

Trasy s využitím cyklobusu:

 1. Cyklobusem do Horního Břečkova - Čížov, Návštěvnické centrum NP Podyjí, zbytky „železné opony“ -Hardeggská vyhlídka nad nejmenším rakouským městem - Hardegg hrad - přechod Felling / Podmýče - Vranov nad Dyjí (celkem 22 km)
 2. Cyklobusem do Lukova - návštěva zříceniny Nový Hrádek (4 km) s překrásnými výhledy na NP Podyjí. Zpět až do Čížova - Návštěvnické centrum NP Podyjí, ukázka zbytků „železné opony“ (9 km). Zpět do Vranova nad Dyjí několika způsoby: 
  • po silnici do Horního Břečkova (3km) a zpět cyklobusem do Vranova
  • Mlynářskou stezkou (6,5 km), která z části vede údolím řeky Dyje přes Zadní Hamry
  • Cestou lesem přes Lusthaus (U Letohrádku) a dále po silnici do Vranova (7,5 km) 
  • Částečně dle trasy 2c), ale přes Lesnou a Švýcarským údolím podél přehrady do Vranova (11 km) 
  • Okolo zajímavé Hardeggské vyhlídky hraničním přechodem do rakouského Hardeggu, dále přes Felling a zde opět přechodem do ČR. Okolo Vranovského zámku pak až do Vranova nad Dyjí (17 km)
 3. Cyklobusem do Podmolí a odtud po stezce Geenways na vinici Šobes (možnost degustace vín) obtékanou řekou Dyjí a dále přes Havraníky (vřesoviště) na vyhlídku Sealsfieldův kámen a dále do Znojma, odkud jede cyklobus zpět. Celková délka poměrně obtížné trasy cca 24 km.
 4. Cyklobusem do Mašovic a dále přes Andělský mlýn (poslední dochovaná mlýnská stavba v Podyjí) na dřevěnou vyhlídku nad Znojemskou přehradou - Králův stolec. Přes obec Hradiště do Gránického údolí pod Znojemskou přehradu a do Znojma. Zhruba 10-ti km trasu lze doplnit prohlídkou Znojma a s návratem cyklobusem zpět.

Můžete si naplánovat i trasy opačnými směry nebo si zvolit některou z mnoha dalších možností, které turistické trasy a cyklotrasy ve spojení s cyklobusem v Národním parku Podyjí skýtají.